Platebredde


c/c avstand

Side 1Side 2
Platetype pr platelag Side 1

Platetype pr platelag Side 2

Prosjektverdiene

Prosjektnavn
Svinn %

Lydfuge

Størrelse på rommet

Vegg m
Vegghøyde mm
Tillslutninger stk

Bruk av dette verktøyet fritar ikke brukeren fra konstruksjons- eller prosjekteringsansvar. Dette verktøyet skal brukes som en veiledning. Ved uklarheter, kontakt Norgips tekniske avdeling byggeteknikk@norgips.com. Brukeren har et ansvar for å lese og godta vilkårene i dokument TDD LEV 0020A. Klikke her får å åpne dokumentet