Platebredde


PlatelagPlatetype pr platelag


c/c 300
EI60

Opphengning
Bygghøyde eks. Plater
Upphäng

Nedhengt

Ønsket nedhengt mm

Prosjektverdiene

Prosjektnavn
Svinn %

Størrelse på rommet


Romnr
Bredde m
Lengde m
Antall rom st
Overflate (m²) m2
Meter m

Bruk av dette verktøyet fritar ikke brukeren fra konstruksjons- eller prosjekteringsansvar. Dette verktøyet skal brukes som en veiledning. Ved uklarheter, kontakt Norgips tekniske avdeling byggeteknikk@norgips.com. Brukeren har et ansvar for å lese og godta vilkårene i dokument TDD LEV 0020A. Klikke her får å åpne dokumentet